ESKİŞEHİR KÜLTÜR DERNEĞİ
  Camiiler ve Türbeler
 

 

Alaaddin Camii
   Eskişehir merkezinde yer alan kendi adı ile anılan parkın içerisindedir. 1267 yılında 3.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapılmıştır. Tipik bir Selçuklu camisi iken restorasyonlar ile orijinal şeklini kaybetmiştir. 1944-1951 yılları arasında müze olarak kullanılan cami, bu tarihten itibaren tekrar onarılarak ibadete açılmıştır.
Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi
    Eskişehir, Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Beldesi'nin (Sarıköy) kuzeydoğusunda Eskişehir-Ankara demiryolunun hemen güneyindedir. Yunus Emre'nin ilk mezarı 13.yüzyıla ait olup, demiryolu bitişiğinde dikdörtgen planlı taşlardan 1,5-2 m. yüksekliğinde avlu duvarları içindedir. 13.yüzyılda yaşamış olan Yunus Emre, Yunan İşgalinde yıkılan ilk mezarından 1949 yılında alınarak bir törenle poryum üzerindeki ikinci mezarına, 1970 yılında da üçüncü mezarına nakledilmiştir. Üçüncü mezarı 13.yüzyılda Selçuklu mimarisini andıran 8 sütunlu, kemerli, etrafı açık sekizgen bir mekan türbe halindedir. Yunus Emre bu dünyada yaşayan insanları sevgiye, birlik ve beraberliğe çağıran bir halk aşığıdır. Mezar taşının ön cephesinde yazılı olan "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz." Sözlerinde Yunus Emre'nin yaşam felsefesi özetlenmektedir.Türbede mezarın dışında çeşme, müze, cami, minare, şadırvan, kültür evi ve Yunus Emre'nin bir heykeli bulunmaktadır.

Seyyid Battal Gazi Türbe ve Külliyesi
   Seyitgazi İlçe Merkezi, Derebenek Mah. Üçler Tepesindedir. Selçuklular zamanında (I.Alaaddin Keykubad'ın annesi, Gıyaseddin Keyhusrev'in karısı) Ümmühan Hatun tarafından, 1207-1208 tarihlerinde cami, türbe, medrese yaptırılarak, bir Külliye oluşturulmuştur. Seyit Battal Gazi'ye izafeten yapılan bu Külliyeye 1511-1517 yıllarında Osmanlılar medrese binaları ekleyerek bugünkü muhteşem hale getirmişlerdir.
   Selçuklu ve Osmanlı Çağı eserlerinin bir arada bulunduğu bu külliyede; Seyit Battal Gazi Türbesi ve Camii, Seyit Battal Gazinin naaşının bulunmasında hizmeti geçmiş M.S.12.yüzyılın yarısında yaşamış Çoban Baba (Kutluca, Kutlu Bey) Türbesi, külliyedeki Osmanlı Çağına ait kısımların yapımında adı geçen 16.asrın ortalarına doğru yaşamış Mihaloğlu Ahmet ve Mehmet Beylerin Türbesi, 1958 yılında restorede çıkan ve sayısı yedi civarında olan (Başsız ceset) kesik başlar, muhtemelen Valide Sultanın lalası M.S.12.yüzyılın son yarısı ile 13.yüzyılın ilk yarısında yaşamış Ayni Ana (Aynı Hatun, Kadıncık Ana) Türbesi, Osmanlı Medrese Odaları, Semahane, Aşhane, üst avlunun dışından girilen ve Ümmühan Hatun (Valide Sultan)'ın kabri bulunan, Kızlar Manastırı (Çilehane) adıyla anılan Selçuklu Medresesi yer alır.
   Seyit Battal Gazi Türbesi, Selçuklu Dönemi inşaatı olmasına rağmen, yapılan restorasyonlar sonucu, bugün Osmanlı Dönemi özellikleri göstermektedir. Ahşap kapı kanatları, Ankara Etnoğrafya Müzesinde teşhir edilmektedir. Türbenin içinde Seyit Battal Gazinin sandukası ve yanında Kral Kızı Elenora'nın sandukası vardır.

Sücaattin-i Veli Türbe ve Külliyesi
    Seyitgazi İlçe Merkezine 7 km toprak yolla bağlı Arslanbeyli köyündedir. Kare planlı, üzeri kubbe örtülüdür. İmareti ile birlikte 1511-1517 yıllarında Osmanlılar tarafından yapılmıştır. Külliyede Ali Mürüvvet Paşa Türbesi vardır. İstiklal Harbi sırasında çok tahrip edilmiş, ilk restorasyon 1969 yılından itibaren Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlanmış ve yapılmıştır.
   Hacı Bektaşi Veli Halifelerinden olup, yaşadığı tarihler bilinmemekle birlikte türbesinin 1515 yılında, Yavuz Sultan Selim zamanında Mürvet Ali Paşa tarafından yaptırıldığı kesindir. Bir adı da "Varlıklı Sultan" dır. Horosan'dan geldiği ve Anadolu'da birçok yer gezdikten sonra Seyitgazi İlçesi Arslanbeyli Köyüne yerleştiği söylenir. Sekizinci İmim Rıza soyundan, dünyadaki dört Veli'den birisi kabul edilmektedir. Külliyesinde kendisi dışında Mürvet Ali Paşa Türbesi, aşevi, cemevi gibi bölümler vardır. Adına her yıl Haziran ayında şenlikler düzenlenir.
Üryan Baba Türbesi
    Seyitgazi İlçe Merkezine 6 km. yolla bağlı Yazıdere Köyündedir. Kare planlı ,üzeri kubbe ile örtülüdür. Türbesi ve imareti ,Osmanlılar Devrinde 1511-1517 yılları arasında yapılmıştır.
Kümbet Baba (Himmet Baba,Himmet Dede Kümbeti)
   Seyitgazi İlçe Merkezine 36 km .stabilize yolla bağlı Kümbet Köyünde, mezarlık içindedir. Sekizgen planlıdır. Sadrazam Hurşit Paşanın Dedil Başısı Esseyid Yusuf Efendinin Mezarı da buradadır. Selçuklular Devrinde ;1229 yılında yapılmıştır .İnşaasında devşirme taşlar süs unsuru olarak kullanılmıştır.
Melikgazi ( Melekgazi ) Türbesi
   Seyitgazi İlçesi, Doğançayır Köyündedir. Erken Osmanlı yapısıdır.
Garipdede ( Yılanlıran ) Türbesi
   Seyitgazi Beykışla Köyündedir. Erken Osmanlı yapısıdır.

 
  21175 ziyaretçi
TELEFON
(222)231 52 41 -(532)253 05 52-(537)245 84 33-(532)769 61 94
E-POSTA:
eskultur@hotmail.com
ESKİŞEHİR KÜLTÜR DERNEĞİ
Arifiye mh.Vardar İşmerkezi Kat:1 Daire:6 ESKİŞEHİR
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=